Otwórz Konto 360° lub Konto 360° Student.
Polecaj konto znajomym! Bądźcie aktywni.
Zyskaj nawet 600 zł!

ZALOGUJ      PRZYPOMNIJ HASŁO      REJESTRACJA      KONTAKT

REGULAMIN PROMOCJI  |   REGULAMIN KONTA  |   TABELA OPŁAT I PROWIZJI  |   KONTAKT

Promocja "Moje Konto 360° w Banku Millennium" składającą się z Akcji "Konto 360° z premią" oraz Akcji "Polecaj konto i zarabiaj" („Promocja”) trwa od dnia 16.11.2016 roku do dnia 28.02.2017 roku.

Uczestnik Akcji "Konto 360° z premią" uzyskuje możliwość otrzymania (1) jednorazowej Premii w wysokości 100 zł, jeśli przy użyciu Aplikacji Organizatora Promocji do dnia 07.12.2016 roku złoży wniosek dotyczący otwarcia i prowadzenia Konta 360° lub Konta 360° Student, a następnie do 13.12.2016 roku zawrze z Bankiem Millennium SA („Bank”) umowę o Konto 360° lub Konto 360° Student wraz z kartą do konta Millennium Visa 360° oraz spełni warunki określone w §4 „Regulaminu Promocji Moje Konto 360° w Banku Millennium”(„Regulamin”), czyli m.in. zarówno w styczniu, jak i lutym 2017 roku zasili nowo otwarte konto kwotą nie niższą niż 1000 zł i dokona co najmniej 1 transakcji bezgotówkowej przy użyciu karty debetowej lub usługi BLIK w stacjonarnych punktach handlowo-usługowych oraz (2) do 500 zł Premii dodatkowej w ramach Akcji „Polecaj konto i zarabiaj”, tj. 50 zł za każde polecenie konta, po którym polecony założy przy użyciu aplikacji Organizatora Promocji Konto 360° lub Konta 360° Student wraz z kartą do konta Millennium Visa 360° i spełni wspomniane wyżej warunki Akcji „Konto 360° z premią”. Polecać można do dnia 07.12.2016 roku.

Promocja skierowana do osób, które nie mają zawartej żadnej umowy z Bankiem i nie są lub nie były uprawnione do składania dyspozycji dotyczących jakiegokolwiek rachunku w Banku po 01.04.2015 r., jako posiadacz, współposiadacz rachunku lub pełnomocnik, przedstawiciel ustawowy, opiekun lub kurator posiadacza rachunku, jak również nie są i nie były w danym czasie użytkownikiem jakiegokolwiek produktu, jak również do osób, które przed dniem rozpoczęciem Promocji, tj.: 15.11.2016 roku nie zostały zarejestrowane przez Bank jako wnioskodawca jakiegokolwiek produktu Banku, a ich wniosek nie jest procesowany przez Bank w trakcie trwania Promocji. Promocja nie łączy się z innymi promocjami Banku dotyczącymi Konta 360°, w tym z promocją „Zyskaj 360 zł – 4 edycja”. Szczegółowe informacje na temat warunków Promocji w Regulaminie.

Organizatorem Promocji jest Agora S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 59944, kapitał zakładowy 47.665.426,00 zł, wpłacony w całości, NIP 526-030-56-44, REGON 011559486.

Konto 360° - Zwolnienie z opłat za prowadzenie Konta 360° i kartę oraz wypłaty z bankomatów w przypadku zaksięgowania na koncie min. 1000 zł wpływów zewnętrznych i min. 1 płatności kartą do konta/BLIKIEM w miesiącu. Za wypłaty z bankomatów za granicą ich operatorzy mogą pobierać opłaty niezależne od Banku. Wypłata w walucie obcej przeliczana jest na PLN, co wiąże się z dodatkową marżą określoną w Cenniku usług. Opłaty, oprocentowanie i inne szczegóły oferty zawarte są w Cenniku Usług, Regulaminie ogólnym świadczenia usług bankowych dla osób fizycznych w Banku Millennium SA, dostępnych w placówkach Banku oraz na stronie www.bankmillennium.pl

Konto 360° Student - Konto dla osób w wieku 18–26 lat. Zwolnienie z opłat za kartę oraz wypłaty z bankomatów w przypadku zaksięgowania na koncie min. 1 płatności kartą do konta/ BLIKIEM w miesiącu. Za wypłaty z bankomatów za granicą ich operatorzy mogą pobierać opłaty niezależne od Banku. Wypłata w walucie obcej przeliczana jest na PLN, co się wiąże z dodatkową marżą określoną w Cenniku usług. Opłaty, oprocentowanie i inne szczegóły oferty zawarte są w Cenniku Usług, Regulaminie ogólnym świadczenia usług bankowych dla osób fizycznych w Banku Millenium SA, dostępnych w placówkach Banku oraz na stronie www.bankmillennium.pl

Copyright © Agora SA